Make your own free website on Tripod.com
Kerjaya Guru

Kriteria Pemilihan Bakal Guru

          Sektor pendudukan adalah sektor pembangunan yang terpenting kerana ia menghasilkan sumber manusia yang menggerakkan pembangunan dalam semua bidang yang lain.  Usaha memperkasa pendidikan guru ke arah pendidikan berkualiti sememangnya melibatkan kriteria pemilihan bakal guru.

 

          Di antara kriteria pemilihan bakal guru ialah penyayang,  berperikemanusiaan, bersopan santun,  bersikap positif,  mempunyai ciri kepimpinan,  berkebolehan berkomunikasi,  beriltizam,  sihat,  bertanggungjawab,  bersifat terbuka,  bertoleransi,  berbudi pekerti,  patriotik dan bersemangat waja.

 


Sekolah tempat saya Mengajar

< Previous | Home | Next >